Virokannas

Virokannas on suomalaisessa mytologiassa esiintyvä kasvuun ja hedelmällisyyteen liittyvä jumaluus, joka takaa uuden sadon ja elannon. Onpa Virokannasta pidetty itse maailman puunakin, joka kannattelee ylisiä ja alisia valtakuntia ja johtaa tietä ihmisten maailmasta toisiin todellisuuksiin.

Käsityöläisenä Virokannas tarjoaa yksilöllisiä ja laadukkaita perinteisin menetelmin valmistettuja tekstiilituotteita Keski-Suomesta. Uutta satoa saadaan vain pitämällä maailmasta huoli, käyttämällä resurssit viisaasti uudelleen ja uudelleen. Vanhoille tekstiileille löydämme yhdessä uuden elämän. Värjäyksessä ja kudonnassa käytössä ovat mahdollisimman pitkälle kierrätysmateriaalit ja huopatuotteiden villat ovat pääasiassa lähituotantoa Petäjävedeltä.

 Kun on syntyessään perinyt maailman kannen kannattelijan nimen, on toimittava sen arvoisesti, niin kuin se inhimillisin voimin vain on mahdollista. Uusi tuote on aina uusi matka hetkeksi toiseen maailmaan ja käytössä yksilöllinen, harkittu hankita luo ilon hedelmiä arkipäivään.